Zaloguj

plde
www.bip.gov.pl

Izba Notarialna Wrocław

Izba Notarialna we Wrocławiu

EGZAMIN WSTĘPNY

2019-07-05 14:35 #

Biuletyn Informacji Publicznej Egzamin wstępny w 2019 r.

Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieMagdalena Orłowska2019-07-05 14:36:03
ostatnia zmianaMagdalena Orłowska2019-07-05 14:36:03
publikacjaMagdalena Orłowska2019-07-05 14:36:03

2018-10-24 08:04 #

Wpis na listę aplikantów

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 29 września 2018 roku, mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Osoby, które planują rozpoczęcie aplikacji notarialnej z dniem 1 stycznia 2019 roku powinny do dnia 26 listopada 2018 roku złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie notariusza-patrona wyrażające gotowość objęcia aplikanta patronatem od dnia 1 stycznia 2019 roku ze wskazaniem, czy aplikacja odbywać się będzie w trybie etatowym, czy pozaetatowym;
  lub wniosek o wyznaczenie patrona z urzędu.
 • kserokopie podpisanego dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną złożono zaświadczenie o ukończeniu studiów.
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wpis na listę aplikantów.
 • kserokopie uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.

W przypadku zmiany nazwiska – odpis skrócony aktu małżeństwa.

więcej...

2018-09-29 19:59 #

Biuletyn Informacji Publicznej Wyniki egzaminu wstępnego 2018 r.

Informacja o liczbie uzyskanych punktów z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzonego w dniu 29 września 2018 roku.
Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieMagdalena Orłowska2018-09-29 22:28:03
ostatnia zmianaMagdalena Orłowska2018-09-29 22:28:03
publikacjaMagdalena Orłowska2018-09-29 22:28:03
więcej...

2018-06-25 12:29 #

Biuletyn Informacji Publicznej Egzamin wstępny w 2018 r.

Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieMagdalena Orłowska2018-06-25 12:32:42
ostatnia zmianaMagdalena Orłowska2018-06-25 12:32:42
publikacjaMagdalena Orłowska2018-06-25 12:32:42

2017-10-20 13:18 #

Wpis na listę aplikantów

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 30 września 2017 roku, mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Osoby, które planują rozpoczęcie aplikacji notarialnej z dniem 1 stycznia 2018 roku powinny do dnia 30 listopada 2017 roku złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kserokopie podpisanego dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną złożono zaświadczenie o ukończeniu studiów.
 • Oświadczenie notariusza o gotowości objęcia patronatem od dnia 1 stycznia 2017 roku w ramach etatowej/pozaetatowej aplikacji notarialnej.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wpis na listę aplikantów.

Odpis skrócony aktu małżeństwa – w przypadku zmiany nazwiska.

więcej...

2017-09-30 21:12 #

Biuletyn Informacji Publicznej Wyniki egzaminu wstępnego

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzonego w dniu 30 września 2017 roku.
Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieMagdalena Orłowska2017-09-30 21:16:08
ostatnia zmianaMagdalena Orłowska2017-09-30 21:16:08
publikacjaMagdalena Orłowska2017-09-30 21:16:08
więcej...

2017-07-04 09:53 #

Biuletyn Informacji Publicznej Egzamin wstępny w 2017 r.

Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieMagdalena Orłowska2017-07-04 10:00:23
ostatnia zmianaMagdalena Orłowska2017-07-04 10:00:23
publikacjaMagdalena Orłowska2017-07-04 10:00:23

2016-11-21 08:48 #

Wpis na listę aplikantów

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 24 września 2016 roku, mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Osoby, które planują rozpoczęcie aplikacji notarialnej z dniem 1 stycznia 2017 roku powinny do dnia 30 listopada 2016 roku złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kserokopie podpisanego dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną złożono zaświadczenie o ukończeniu studiów.
 • Oświadczenie notariusza o gotowości objęcia patronatem od dnia 1 stycznia 2017 roku w ramach etatowej/pozaetatowej aplikacji notarialnej.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o wpis na listę aplikantów.
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa – w przypadku zmiany nazwiska.

więcej...

2016-09-24 21:08 #

Biuletyn Informacji Publicznej Wyniki egzaminu wstępnego

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzonego w dniu 24 września 2016 roku.
Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieMagdalena Orłowska2016-09-24 21:07:15
ostatnia zmianaMagdalena Orłowska2016-09-24 21:07:15
publikacjaMagdalena Orłowska2016-09-24 21:07:15
więcej...

2016-06-30 14:38 #

Biuletyn Informacji Publicznej Egzamin wstępny w 2016 r.

Biuletyn informacji pulicznej.
wytworzenieMagdalena Orłowska2016-06-30 14:42:29
ostatnia zmianaMagdalena Orłowska2016-06-30 14:42:29
publikacjaMagdalena Orłowska2016-06-30 14:42:29

MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.