plde

Izba Notarialna Wrocław

Izba Notarialna we Wrocławiu

Lex Est Quod Notamus
www.bip.gov.pl

WSPÓŁPRACA Z WPAE

2023-04-06 11:49 #

SZKOLENIE WPAE UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach umacniania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym przygotował – zgodnie z uchwałą nr 147/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu szkoleń prowadzonych na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Wrocławskim – pierwszy przejaw podejmowanego obszaru kształcenia, tj. szkolenie: Praca zdalna i ocena dyspozycyjności pracownika do wykonywania pracy.

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (MS Teams) i obejmuje najnowsze uregulowania prawne z tego zakresu oraz inne ważne aspekty z punktu widzenia praktyki. Zajęcia prowadzą pracownicy WPAE i specjaliści/praktycy. W przyszłości planujemy uruchamianie kolejnych tego typu szkoleń.

Informacje dot. szkolenia:
https://uwr.edu.pl/praca-zdalna-i-ocena-dyspozycyjnosci-szkolenie-online/

Formularz zgłoszeniowy:
https://podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl/index.php/katalog-szkolen-kursow/


2019-10-10 10:18 #

PODPISANIE POROZUMIENIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 września zostało zawarte porozumienie pomiędzy Izbą Notarialną we Wrocławiu a Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie kształcenia i badań naukowych w zakresie studiów podyplomowych i innych form kształcenia. Członkowie naszej Izby tj. notariusze, zastępcy notarialni, aplikanci, a także pracownicy biura IN będą posiadali 10% rabat na oferowane przez WPAE studia podyplomowe i inne formy kształcenia. Ze swej strony zobowiązaliśmy się do informowania za pomocą środków komunikacji o ofercie edukacyjnej WPAE. Koordynatorami reprezentującymi strony są:
- Izba Notarialna we Wrocławiu - Agnieszka Żurawska, rin@wroclaw.notariat.info.pl
- WPAE – r. pr. Ewa Czapiewska, podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl.

Z poważaniem
Elżbieta Rączkowska-Martyn
Prezes Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.